Tandarts Wijsman en Koster neemt WEL patiënten aan

door Tandarts Apeldoorn

Nieuwe patientenNieuwe patiënten zijn bij Wijsman en Koster Tandartsen in Apeldoorn nog welkom. Dit is uitzonderlijk, want volgens de tandartsvergelijkingssite 123tandarts.nl weigert maar liefst 60% van de tandartsen nieuwe patiënten!

Mensen die op zoek moeten naar een nieuwe tandarts, bijvoorbeeld omdat ze net verhuisd zijn of omdat hun oude tandarts met pensioen gaat, hebben een probleem. Slechts een klein gedeelte van de tandartspraktijken in Nederland geeft aan dat zij nog nieuwe patiënten aanneemt. Dit blijkt uit een onderzoek van de vergelijkingswebsite http://www.123tandarts.nl.

Deze vergelijkingswebsite heeft van meer dan 2.000 tandartspraktijken onderzocht of zij nog nieuwe patiënten aannemen. De gegevens blijken uit de websites van tandartsen en openbare registers. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de tandartspraktijken aangeeft dat men nog nieuwe patiënten aanneemt. Ongeveer 4% van de tandartspraktijken geeft aan dat zij onder voorwaarden nieuwe patiënten aannemen. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is dat alleen familie van al bestaande patiënten nog patiënt kan worden.

Vergelijking met tandartsen in andere landen

Veel tandartsen hebben een overvolle agenda

Veel tandartsen hebben een overvolle agenda

De meeste tandartsen nemen geen nieuwe patiënten meer aan omdat ze vol zitten. Dit probleem wordt de komende jaren niet minder. Meer dan de helft van de huidige tandartsen zit in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar (NIVEL enquête, 2010). Deze categorie tandartsen zal de komende jaren verdwijnen omdat deze tandartsen met pensioen gaan. Er komen te weinig nieuwe tandartsen bij, al jaren kent Nederland een numerus fixus voor de studie tandheelkunde. Dit blijkt ook uit een vergelijking met andere landen. Nederland heeft weinig tandartsen per 100.000 inwoners. Waar Nederland 50 tandartsen per 100.000 inwoners heeft, heeft België 81 tandartsen per 100.000 inwoners en Duitsland heeft 77 tandartsen per 100.000 inwoners.

Tandartsen per 100.000 inwoners:
Noorwegen 87
België 81
Denemarken 78
Duitsland 77
Verenigde Staten 60
Italie 55
Nederland 50
Verenigd Koninkrijk 42
Hongarije 42
Polen 35

Bron: Oeso, 2011

Probleem wordt komende jaren erger

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat voor mensen die een nieuwe tandarts zoeken, het op dit moment niet makkelijk is en dat het de komende jaren nog moeilijker wordt. Mensen kunnen het beste kiezen voor een tandarts die voorlopig niet met pensioen gaat en nog nieuwe patiënten aanneemt”, aldus 123tandarts.nl. Bij invoering van de vrije tarieven per 1 januari 2012 is als uitgangspunt genomen dat de patiënt voldoende aanbod moet hebben om een tandarts te kiezen. Die keuze mogelijkheden zijn er te weinig op dit moment, zeker buiten de grote steden.

Er zal serieus moeten worden gekeken naar het aantal tandartsen de komende 10 à 15 jaar, anders wordt het probleem van te weinig tandartsen groter en groter. De vergelijkingswebsite http://www.123tandarts.nl publiceert van meer dan 2.000 tandartspraktijken of er nieuwe patiënten worden aangenomen.

Sprankje hoop

Het NMT is toch positiever gestemd. Op 20 juni 2012 schreven zij in het artikel “Meer tandartsen nemen nieuwe patiënten aan” onder andere dat 99% van patiënten met spoedeisende behandelingen toch nog dezelfde dag terecht kunnen.

En het aantal inwoners per tandarts neemt bovendien in praktisch alle regio’s af, waardoor de toegankelijkheid van de tandarts toeneemt. Op de regio Groningen na loopt het aantal inwoners per tandarts sinds 2006 met tientallen terug. Zo gaat Flevoland van 2942 naar 2861 inwoners per tandarts en Zuid-Holland zelfs van 2361 naar 2149. Patiënten kunnen via de website allesoverhetgebit.nl zoeken naar tandartsen in de buurt.

Situatie met de tandartsen in Apeldoorn

Ook patiëntenstop bij tandartsen in Apeldoorn (Gelderland)Wij dachten: laten wij zelf de proef ook eens op de som nemen en door de lijst van Apeldoornse tandartsen lopen op 123tandarts.nl. Op die site worden 64 tandartsen in Apeldoorn getoond. Het is niet helemaal duidelijk of alle tandartsen ook daadwerkelijk zijn aangemeld op de site, omdat gegevens soms niet volledig lijken en bijvoorbeeld prijzen ontbreken. Van de 64 getoonde tandartsen staat bij 28 expliciet vermeld dat zij nieuwe patiënten aannemen. Bij de overige staat dit niet vermeld, of staat dat zij geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Met een gemiddelde van 44% van de Apeldoornse tandartsen die wel nieuwe patiënten aannemen ligt het gemiddelde in Apeldoorn dus een fractie hoger dan het landelijk gemiddelde.

Zie ook:

Bron van dit artikel: “Patiënt heeft weinig keus bij zoektocht naar nieuwe tandarts” (123tandarts.nl)

Advertenties