Tandartstarieven in 2013 vastgesteld

door Tandarts Apeldoorn

Tarieven en prestaties mondzorg 2013 gereedNadat de regering eerst bij wijze van experiment de tarieven die tandartsen mogen hanteren, had vrijgegeven, draaide deze zelfde overheid binnen een paar maanden deze maatregel terug. Sinds gisteren (21 november 2012) zijn de tandartstarieven  voor 2013 weer vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

De prijzen voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici voor 2013 zijn bekend. Vanaf volgend jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg weer vast. De tarieven van 2011 zijn met 4,5 procent geïndexeerd.

Voor 2013 maakte de NZa uit praktische overwegingen grotendeels gebruik van de prestaties uit 2011. De periode om weer te reguleren was te kort om alle veranderingen uit 2012 mee te nemen. Voor een aantal innovaties is wel de lijst uit 2012 gebruikt, bijvoorbeeld prestaties voor preventie en de heldere prestatieomschrijvingen uit de lijst van 2012. Ook de prestaties orthodontie uit 2012 zijn meegenomen.  Dit laatste gebeurde na intensief overleg met zorgverzekeraars, tandartskoepels en consumentenorganisaties.

De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Orthodontist goedkoper in 2013!

Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook het tweede deel van de korting op orthodontie door. De NZa besloot in 2011 om de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven te hoog waren: orthodontisten hebben sommige taken bijvoorbeeld aan hun assistenten uitbesteed en kunnen goedkoper werken. Volgend jaar doet de NZa een kostenonderzoek om de tarieven mondzorg te actualiseren.


In bovenstaande filmpje kun je zien dat de  tandartstarieven worden teruggeschroefd

Tandartsen verbeteren kwaliteit

Tandartsen die investeren in bijvoorbeeld kwaliteit kunnen vanaf nu afspraken maken met verzekeraars voor een extra vergoeding. Bovenop de maximale tarieven is dan een bonus mogelijk (zogenoemde max/max tarieven). Tandartsen en andere mondzorgprofessionals kunnen zo een extra vergoeding van
10% krijgen op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. Die extra 10% wordt betaald door de zorgverzekeraar. Mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Patiëntenfederatie NPCF is voorstander van deze mogelijkheid omdat het tandartsen stimuleert om extra kwaliteit te leveren en te innoveren. Voorwaarde is wel dat het voor patiënten duidelijk is welk tarief er geldt en welke afspraken de zorgverzekeraar heeft gemaakt met de tandarts.

Zie ook:

Advertenties